Arbetsgivaren kan inte ensidigt förhandla bort något som är reglerat i kollektivavtalet. Personal som arbetar extra ska ha ersättning enligt gällande avtal, vilket förstås också gäller för deltidsanställd personal. Däremot kan arbetsgivaren beordra deltidare att jobba, om det saknas personal.

Friskvård är inte reglerad i centralt kollektivavtal. Hur den ska bedrivas bestämmer man lokalt, men eftersom friskvård främjar hälsan för alla anställda borde ju ingen undantas! Kontakta förbundets lokala sektion för att reda ut hur denna fråga hanteras hos er.