Den konsekvensbeskrivning som gjordes 2002 med hjälp av företagshälsovården pekade på stora negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Kommunen valde att behålla personalen.

Nu har Vård- och omsorgsnämnden i Rättvik beslutat om ännu större nerdragningar på Ugglan, 5,42 tjänster i stället för de 1,5 som man ville ta bort 2001.

— Man gör alltså detta fast man är fullt medveten om att det medför risk för personalen på alla möjliga sätt, säger Kommunals huvudskyddsombud Laila Jäderblom.

Regeringsbeslutet 2002 har kallats ”Lex Elsie”.

Det var i november 2001 som dåvarande huvudskyddsombudet Elsie Vestin anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket. Verket tyckte som hon, kommunen måste utreda vilka konsekvenser det skulle få att dra in tjänster.

Härnösands kommun överklagade dock till regeringen. Det blev avslag: inga nerdragningar fick ske innan man fått svar på hur de skulle påverka arbetsmiljön.

Sedan 2001 har antalet sjukdagar bland de anställda fördubblats. Under det första kvartalet i år motsvarar ökningen en hel tjänst.

Tanken är att alla äldreboenden i Härnösand kommun ska ha samma personaltäthet.
— Arbetet är tyngre än då. De boende är äldre eftersom de bor hemma längre. Och fler är dementa, säger Laila Jäderblom.

Hon anser att olika arbetssätt och vårdtyngd gör att det inte går att ha exakt samma personalstyrka överallt. I den åsikten har man också stöd från Arbetsmiljöverket.

— Just här säger man: ”vi orkar inte”. Personalen är förtvivlad, säger Laila Jäderblom.

Anna-Lill Nyholm som är chef för Ugglan har fått nämndens uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Den ska presenteras den 10 juni, dessförinnan ska inga förändringar ske.

— Den stora boven i dramat är oron. Många är oroade över att kanske inte få vara kvar, säger Anna-Lill Nyholm.

Om Kommunal inte går med på de åtgärder Anna-Lill Nyholm föreslår kan det bli som förra gången, att man överklagar till Arbetsmiljöverket. Sen är det ändå upp till arbetsgivaren om man genomför nerdragningarna eller inte, säger Anna-Lill Nyholm:

— Förra gången valde kommunen att avstå. Men eftersom kommunens ekonomi är ännu sämre idag så vet jag inte hur det blir.

Fotnot. Ugglans gruppboende har sex avdelningar med 8-9 brukare i varje. Två avdelningar är för dementa och en för personer med särskilda behov. Idag finns här 44,85 årsarbetare.