Du har hamnat i en riktigt dålig relation med din chef. Det kan bli svårt för dig att reparera, eftersom din chef tydligen inte vill ha något bra samarbetsklimat mellan er. Men det är hans ansvar att göra något åt det och det ansvaret finns säkert också inskrivet i er personalpolicy.
Som offentligt anställd (som det heter om man inte är anställd i ett privat bolag) har du lagenlig rätt att yttra dig offentligt (utom i sekretessfrågor) och tycka vad du vill. Det får inte påverka din anställning och du får inte straffas för det.

Att en chef hotar någon på det sätt som du berättar, är direkt emot lagstiftningen om anställningsskydd och kan i vissa fall beivras som försök till att provocera fram egen uppsägning. Detta kan facket upplysa chefen om.

Om jag förstod dig rätt är du nu sjuk hemma utan att ha sjukanmält dig. Men det måste du göra! Annars riskerar du att bli anklagad för ogiltig frånvaro, vilket kan leda till uppsägning.
Om du fortfarande är sjuk när du läser detta, hoppas jag att du varit hos läkare och fått sjukintyg. Ta också direkt kontakt med facket igen och diskutera om vad som kan göras. Du kan exempelvis begära en omplacering av hälsoskäl. Det är inte bra för dig att stanna kvar och jag har svårt att tro att situationen blir bättre för dig personligen, om du väljer att bekämpa chefen. Många lider under tryck av omogna chefer, men det har tyvärr ofta visat sig att det är svårt att ändra på.