– Vi får en försämrad insatsstyrka, konstaterar Kommunals huvudskyddsombud, brandmannen Åke Blomqvist.

Den 21 april rapporterade Sveriges Radios Västekot att ett 50-tal tjänster riskerade försvinna.

– Det är ungefär 50 eller 60 tjänster som ska bort, som det ser ut nu, säger Åke Jacobsson. Men vi har extra anställningsskydd så ingen kommer att sägas upp, utan om vi får någon övertalig ska de i första hand erbjudas arbetsuppgifter i någon av våra fem medlemskommuner.

Dessa är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille.

Närmast väntar förhandlingar med de fem berörda fackförbunden i en ”omställningsgrupp”. Det första mötet sker fredagen den 14 maj.

Samtidigt står det i ett delårsbokslut för första kvartalet i år, 2004, att verksamheten går med plus 1,5 miljoner kronor. Och årsprognosen ligger också på plus för år 2004: 2,6 miljoner kronor.

Varför måste räddningstjänsten spara, Åke Jacobsson?

– Ja, vi kör alltså en verksamhet som är för stor i förhållande till vår budget. För att anpassa vår verksamhet till budgetramarna har vi valt den metoden att vi sänker beredskapen tillfälligtvis när det uppstår vakanser. Och det är vi alla väldigt missnöjda med.

Att förslaget skapar väldigt dålig arbetsmiljö är Åke Jacobsson medveten om. De fyra stationer som i första hand är berörda är Gårda, Lundby, Frölunda och Mölndal.

Budgeten ska klubbas av politikerna under september månad.
För 2006 och 2007 planeras ytterligare sparbeting.

– En tvåstationsutlarmning innebär att styrka 2 är senare än styrka 1, det innebär försenad räddningsinsats. Det är det riktigt dåliga, detta är beklagligt för tredje man, säger Åke Blomqvist.