Om jag hade varit er chef skulle jag ha älskat ert engagemang och gjort allt som stått i min makt för att gå er till mötes. Det förvånar mig att det inte skulle finnas resurser för något så viktigt som du beskriver och som brukar ingå i verksamhetsplaneringen. Det går ju att lösa enkelt om ni bara pratar med varandra. På de flesta arbetsplatser finns det tid avsatt för arbetsplatsträffar, där man gemensamt diskuterar olika saker. Kanske har ni redan nu ett samverkansavtal!? Undersök annars detta hos ert lokala fack, som också har möjlighet att påverka de pengar som finns.

Självklart behöver man diskutera övergripande saker med varandra och med chefen. Visst är många chefer pressade i dagens läge, med mycket ansvar för personal och budget. Men
nekas ni sådana träffar som ni efterlyser kan ni hävda att det annars blir problem att utföra jobbet och, som sagt, kontakta facket!