200 miljoner kronor ska sparas på två år i Linköpings kommun. Äldreomsorgsnämnden i kommunen kommer under 2005 tvingas minska sin budget med 19 miljoner kronor. För barn- och ungdomsnämnden ligger den siffran på 21 miljoner för samma år, enligt kommunalrådet Mats Johansson.

– I 2005 års verksamhet ska totalt 60 miljoner sparas. Alla sektorer i kommunen sparar 1,3 procent. Eftersom äldreomsorgen och skolan är de stora sektorerna som omfattar stora pengar så kommer en avgörande del av besparingarna från dem, säger Mats Johansson.

Men han anser att det är för tidigt att prata om vad besparingarna innebär i form av personalnedskärningar.

– Vi ska göra vårt yttersta för att undvika varsel. Men vi kan inte utesluta helt att det kan hända.

Mats Johansson berättar att kommunens åtgärdsprogram bland annat innehåller frysta löner för de högavlönade, minskad representation och vikariestopp. Något som Kommunals ordförande i Linköping kommun, Kim Öhman, inte tror räcker för att nå sparkraven.

— Så här mycket pengar kan man inte spara utan att få uppsägningar. Vikarier måste sluta och det är ju indirekta uppsägningar. För när vikarierna kastas ut blir det lägre personalbemanning, säger hon.

Kim Öhman tror inte heller att verksamheterna i Linköping klarar fler personalnedskärningar. – Vi har sparat sedan början av 1990-talet. Vi har redan fått samtal från medlemmarna om vad de senaste sparkraven innebär. Men vi vet ingenting ännu.