Det var i januari förra året som Ann Chrona, barnskötare och huvudskyddsombud vid skolförvaltningen i Falun begärde en konsekvensbeskrivning av arbetsgivaren. Hon ville ha en analys av vilka följder lagen om tre timmars förskola för alla 4-5-åringar skulle kunna få. Barngrupperna i förskolan var redan stora, upp till 22 barn på en del ställen. Med fler barn ökar exempelvis kraven på ventilationen, bullret ökar och det blir stressigare för personalen.

— Vi fick ett icke fullödigt svar från kommunen. Sedan kom Kommunals strejk mitt i alltihopa. Vi var inte nöjda med nästa svar heller, säger Ann Chrona.

I samma veva aviserades nya nerdragningar inom skola och barnomsorg.

— Vi kom i en märklig sits när det dök upp nya saker hela tiden, de gamla var inte längre aktuella, säger Ann Chrona.

I det läget beslutade hon efter samtal med sin sektionsordförande, Ulrika Belin, att träffa skolchef och distriktschefer i alla skoldistrikt. Med sig hade de ett underlag till en checklista. Tanken var att arbetsmiljöarbetet skulle finnas som en röd tråd i verksamheten. Genom att gå igenom frågor om bl a arbetsmängd och belastning kontinuerligt kan man snabbt få syn på förändringar.

— Sedan kan man låta det gå vidare till arbetsgivaren och påvisa hur de påverkar arbetsmiljön.

I två skoldistrikt var rektorerna med på mötet.

— Vi fick en bra dialog, de visade sig vara samarbetsvilliga, säger Ann Chrona.

De befarade nerdragningarna blev sedan inte av. En skattehöjning gjorde att nyckeltalet 6.0 en personaltät på drygt sex barn per anställd kunde behållas i distrikten.

Under händelsernas gång hade Ann Chrona kontakt med Arbetsmiljöinspektionen i Falun. Det var därifrån hon fick underlaget till checklista. Men hon begärde inte någon inspektion.

Det har däremot huvudskyddsombuden i Kävlinge och Örebro gjort nu i vår. I Kävlinge kan kommunen få betala ett vite av 100 000 kronor om man inte före den 30 september har kartlagt följderna av utökade barngrupper i förskolan. I Örebro måste kommunen betala lika stora böter om man fullföljer planerna på att dra in en heltid i hemtjänsten i Norrbyområdet.

Allt fler fackliga företrädare har blivit medvetna om möjligheten att kräva konsekvensanalys vid förändringar av verksamheten. Genombrottet kom efter ”Lex Elsie”, skyddsombudet som stoppade nedskärningar på ett äldreboende i Härnösand, säger Catarina Edgar på Arbetsmiljöverket.