I slutet av juni kommer ensamutredaren Bent Holgersson att presentera sin utvärdering av Ädelreformen för regeringen. Några av hans slutsatser finns redan nu i en nyutkommen bok, ”Karriärstegen”.

När det gäller löner anser Bengt Holgersson att de centrala avtalens tid är förbi. Han tippar att Kommunal efter strejken, som enligt honom inte gick så bra, kommer att följa Vårdförbundets lyckosamma modell med individuella löner. Att höja lönen för några undersköterskor och vårdbiträden här och där blir heller inte lika kännbart för politikerna som att höja den för alla.

Bengt Holgersson kan inte ge ett entydigt svar på frågan om äldrevården blivit bättre eller sämre efter Ädelreformen.

Men han förnekar inte att det bakom de vackra orden om mänskligare vård i hemmet också finns krassa, ekonomiska realiteter.

Man har fokuserat så mycket på det friska att det sjuka har glömts bort, anser han.

— Jag tror inte att vi löser några problem genom att vrida tillbaka klockan och låta landstingen börja inrätta sjukhemsplatser igen. Samtidigt kommer vi inte ifrån att bristerna i de medicinska insatserna på de kommunala äldreboendena är ett stort problem, säger Bengt Holgersson.