Avtalet följer den uppgörelse som redan tecknats mellan arbetsgivarna och Byggnadsarbetareförbundet. Men utöver det införs ytterligare betalda helgdagar för timavlönade; från och med i år nyårsdagen, och från 2005 annandag jul.

Minimilönen höjs från och med april i år med 3 kr, från 106 kr till 109 kr, och för övriga med 2,30 kr från och med april i år och 1,75 kr från och med april 2005. Det innebär höjningar på 516 kr i månaden i år och 301 kr nästa år. Det motsvarar 3,2 procent i år och 1,75 procent år två.

De betalda helgdagarna innebär att de månadsavlönade får sin lön beräknad på timlön multiplicerad med 172,5 (april 2004 t o m mars 2005) och 173 (april 2005 t o m oktober 2005).

Ny minimilön för traktorförare med flera blir 18 018 kr och för maskinförare 18 966 kr.

Några förändringar i avtalstexten finns också: arbetsgivarna får möjlighet att anställa personer för viss tid, dock högst sex månader under två år, vid tillfällig arbetsanhopning.

Definitionen av nära anhörig (ledighet vid nära anhörigs begravning) vidgas till att gälla sambo, registrerad partner mm.
Och föräldralön ska tas ut innan barnet är 19 månader gammalt, och vid adoption, inom 18 månader från det att adoption skett.