Avtalet berör sammanlagt 10 000 anställda och har träffats med Almega.

Anställningsformerna har förbättrats. Varje avsteg från heltid får endast ske efter överenskommelse med den lokala fackliga organisationen. Kommer man inte överens är det heltid som gäller.

– Det är lysande suveränt, säger ombudsman Annica Jansson, som varit med i förhandlingarna.

Det blir 500 kronor i löneökning från första juni i år. Lönerna gäller till första juni nästa år, då de kommer att omförhandlas, liksom 21 juni 2006.

Avtalet innehåller också en omställningsförsäkring i likhet med övriga avtal inom LO-området, det vill säga olika former av stöd vid uppsägningar.

Övriga delar av avtalet gäller åtta månader, fram till 31 december.

Parterna ska arbeta vidare med hur man ska hantera de stora variationerna i fråga om arbetstider. Likaså former och innehåll för företagshälsovård.

De anställda har en personlig lön. Bemanningsföretagen betalar samma löner till sina anställda som de skulle ha fått om de hade varit anställda i kundföretaget. Är medellönen högre än deras egen ska de ha den. Denna princip är parterna överens om, däremot vill de försöka hitta ett enklare sätt att räkna ut lönen.