Avtalet är på tre år och gäller från 1 april i år till 31 mars 2007 och ger
en löneökning på 7, 3 procent eller 1 460 kronor.

Löneökningen från och med första maj i år är 470 kronor. Från april nästa år
470 kronor. Från första april år 2006 blir löneökningen 520 kronor.

Av de 1 460 kronorna garanteras alla 600 kronor (200 kronor årligen). Resten kan
arbetsgivaren fördela individuellt.

Alla tillägg, såsom OB, höjs med 7,3 procent.

Kommunal har infört ungdomslöner. Lägstlönen för en vuxen person var förut
från 18 år. Nu kommer lägstlön att gälla från 20 år.

Under första avtalsåret blir lägstlönen 14 725 kronor, nästa år 15 175 år och tredje året 15 625
kronor. Totalt 9,3 procent. En lösning som Kommunal är mycket nöjd med.