Avtalet är treårigt, och utrymmet för löneökningar är första året 470 kr, andra året 470 kr och tredje året 520 kr. Det finns ingen individuell garanti, löneutrymmet fördelas i lokala förhandlingar.
Alla tillägg höjs från 1 oktober 2005 med 7,3 procent.
Lägstlön i år ( från den 1 april) är 13 000 kr, från 1 april 2005 13 300 kr och från
1 april 2006 13 600 kr.

För dem med gymnasieutbildning för yrket blir lägstalönen från och med 1 april i år 14 000 kr.

Eftersom utrymmet räknas i kronor, gynnas de med lägst löner. För de anställda i storhushåll betyder det att löneutrymmet är över 9 procent för de tre åren, för de lite bättre avlönade som går på energiavtalet betyder det 7,3 procent.
Utöver det har parterna genom ny skrivning i avtalet säkrat centrala arbetstidskonton.

De avtal som är klara är Konsult- och serviceavtalet, Fastighets- och Näringslivsavtalet, Anläggningsavtalet, Energiavtalet, Parkeringsavtalet, Skola/ administration/övrigt, Storhushållsavtalet, Turism- och fritidsavtalet, VA-avtalet, och Vård- och omsorgsavtalet.