Arbetsmiljöhögskolan har skapats på Lunds universitet efter diskussioner och samarbete med bl a Kommunalarbetareförbundet. Utbildningen innebär att deltagarna får en tvärvetenskaplig utbildning, som kan skräddarsys utifrån deltagarnas behov och bygger på deltagarnas erfarenheter.

Universitetet ställer upp med lärare och experter inom juridik, ekonomi, historia, psykologi, socialt arbete, psykologi, medicin osv. Det innebär att universitetet har fått jobba över ämnesgränserna på ett nytt sätt.

I det här fallet är det Kommunalarbetareförbundet som beställt en fempoängsutbildning för den här gruppen, och det är fritt fram för företag/kommuner och organisationer att beställa kurser till sina anställda eller medlemmar (kallas uppdragsutbildning). Man kan läsa upp till 40 poäng. Kurserna kan läsas på hel-, halv- eller kvartsfart, och på distans.

Arbetsgivarorganisationen Fastigo har beställt en kurs för sina anslutna företag, flera andra är på gång att beställa.
Till våren 2005 planerar universitetet att starta en reguljär utbildning som är öppen för alla att söka.

Läs mer på www.amh.lu.se