Detta är det förslag på arbetsbeskrivning som elevassistenterna i Ljusnarsberg har arbetat fram. De vill komma fram till en hållbar beskrivning tillsammans med skolchefen i kommunen.

• elevassistentens huvuduppgift är den eller de elever som man är assistent för.

• vi behöver tid för planering, samarbete med lärare och föräldrakontakt.

• i arbetsuppgiften ingår även medverkan vid utvecklingssamtal och möten.

• klasslärare och ämneslärare är ansvariga för undervisningen.

• elevassistenten följer en eller flera elever i den vanliga klassundervisningen, och kan enbart i mån av tid hjälpa andra elever.

• om eleven behöver stöd på rasterna ska assistenten kunna ta ut giltig rast.

• elevassistenten ska ha en introduktion tillsammans med lärare, rektor, stödteam och föräldrar.

• det ska finnas fortgående yrkesutveckling via utbildning och assistentträffar.

q om behov finns ska elevassistenten få personlig handledning av specialpedagog eller skolpsykolog.