Siffrorna bygger på resultatet från 80 procent av kommunerna och alla landsting. Resten, av kommunerna var inte klara när statistiken samlades in.

Den jämför novemberlönerna för 2003 med 2002.

I de kommuner där man lokalt slöt tvåårsavtal, det vill säga höjde vid ett och samma tillfälle både för 2003 och 2004, höjdes lönenivån 6,5 procent.
Landstinganställda fick lite mer, 7,3 procent.
De här siffrorna gäller alla kommunalt anställda kommunalare.

Facket har också tittat på löneutvecklingen för den gruppen medlemmar som hade samma befattning och arbetsgivare 2002 och 2003.

Deras löner steg i snitt med 4,4 procent — cirka 0,4 procent mer än det centrala löneavtalets golv.

I kommuner där man samtidigt gjorde upp för två år blev resultatet 7 procent, cirka en halv procent över avtalets golv.

För landstingsanställda blev utfallet 4,4 procent, respektive 7,5 procent.

Kommunals statistiker Peder Unander förklarar skillnaderna med att när erfarna medarbetare slutar så ersätts de ofta med yngre lägre avlönade.

De nya, som börjat under året, berörs ofta inte av löneförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Många är timavlönade. Därmed trycks löneutfallet för kollektivet ner.

Kommunals ordförande Ylva Thörn säger i en kommentar att resultatet visar att facket vann på att gå ut i strejk förra året. Det centrala löneavtalet som Kommunal då sade upp för 2003 var på 3,5 procent.

Kommunals sammanställning liksom de enkätundersökningar som Kommunalarbetaren tidigare har publicerat ger samma besked: de lokala förhandlingarna gav 0,3-0,4 procent utöver centrala avtalets golv. 50-60 kronor mer i månaden.

”Ganska hyfsat” värderar avtalsombudsman Håkan Petterssons resultatet.

När det gäller vårens lokala löneförhandlingar är han mer bekymrad.

Förhandlingarna förs samtidigt som många kommuner ska skära ner.

— Jag får in signaler att det går kärvare än 2003, det rasar ju in varsel, säger han.

Kommunalstatistiken visar också att kommunalarna under senare år haft en bättre löneutveckling än verkstadsarbetarna.
Lönegapet mellan grupperna har minskat.

2000 tjänade en heltidsarbetande kommunalare 85,3 procent av vad en verkstadsarbetare gjorde — i dag 87,3 procent.