Ditt Christiania är i fara.

Blinda myndigheter och politiker

vill stänga EU:s enda fria zon

och skrota den med alla dess bohemer,

som dock äro människor med samma rätt att leva

som politiker och myndigheter.

Skillnaden är den att de ej har nån makt.

Då de valt fria liv i ekonomiskt oberoende
av stat, system, kommun och egoism-kapitalism

så måste de bli offer för allt det de gjort sig fria från:

kapitalistisk myndighet och politik.

Är det då rättvist?

Nej, det är den vanliga huliganismen

som blott lever på att vandra över lik

för egoistisk och opportunistisk strävans skull

legaliserad och förklädd i överhetens rätt
att köra över oskyldiga offer.

Aldrig att det leder till det minsta gott,

och deras egoistiska kortsiktiga opportunism
är nyckeln till historiens hemlighet

att mänsklighetens samhälle försämras oavlåtligen

i namn av dehumanisering och denaturalisering.