Ni tycks ha två problem: dels att chefen jobbar ihop med er, dels att ni tycker att han är så otrevlig.
Vissa saker kan man påverka, andra inte. Det är ju alltid arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet, så att chefen jobbar ihop med er kanske är något ni inte kan göra så mycket åt. Jag undrar också hur ni skulle ha det om chefen inte gjorde sitt på jouren, kanske skulle det innebära att er arbetsbelastning ökade? Hur som helst ska arbetsmiljön vara uthärdlig både för er och chefen.
Sektionen kan hjälpa er klara ut hur ni kan agera, när det gäller båda problemen. Kontakta alltså facket och sätt er sedan och prata med chefen om hur ni upplever er situation.