En av dem som varit med och drivit fram ILO-konventionen är Mats Hansson på Kommunals avtalsenhet.

— Det är mycket glädjande att Sverige äntligen antagit de internationella reglerna, säger han. Sverige var en av 86 länder som drev fram den. Men få har ännu skrivit under.

Hälften av världens arbetskraft, ca 1,3 miljarder är sysselsatta inom jordbruket. Branschen räknas till en av de farligaste i världen med ett stort antal dödsolyckor, skador och förgiftningsfall av kemiska substanser. Antalet dödsolyckor är dubbelt så stort som genomsnittet för andra branscher.

ILO antog reglerna 2001.