— Om man ska gissa så är det någon av de två som kommer bli klara först, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunals avtalsavdelning.

Arbetsgivaralliansen har redan gjort upp med tjänstemännen på vårdavtalets område.

SKTF:s avtal är tvåårigt och ger ett lägstutrymme för löneökningar på 2,25 respektive 2,0 procent.

I och med att avtalen inom industrin blivit klara så förväntades takten öka i Kommunals privata avtalsförhandlingar. Men det har visat sig ta tid att översätta industriavtalen till Kommunals område.

– Vi håller fortfarande på att räkna utifrån de avtalen, säger Annica Jansson.

I mitten av april tidigast kan det bli aktuellt med ett avtal med den största privata arbetsgivarorganisationen på vårdområdet, Vårdföretagarna.

Även Handels har blivit klara med sina avtalsförhandlingar efter det att parterna i industrin gjort upp. Från fackets sida värderades det avtalet högre än industriavtalen. Det ger nio procent på tre år, enligt Handels. Men arbetsgivarna värderar det till 7,3 procent, samma som i industriavtalen.

Ett avtal på mellan 2,4 procent (industrin) och 3 procent (Handeln) på ett år ger för en privatanställd kommunalare som tjänar omkring 16 000 kronor löneökningar på 400–500 kronor.

Förbund som är klara med förhandlingarna:

Metall, Pappers och Industrifacket

• Treåriga avtal

• Löneökningar med i genomsnitt 7,3 procent på tre år inklusive arbetstidsförkortning. Fördelningen är olika för varje förbund. För i år innebär det genomsnittliga löneökningar på mellan 2,2 och 2,5 procent.

• Ingen särskild satsning på de lägsta lönerna för Pappers medan Metall och Industrifacket har det på olika sätt.

Sif

• Treåriga avtal klara med livsmedelsindustrin och den kemiska industrin (gäller även CF:s medlemmar)

• Löneökningar med i genomsnitt 7,3 procent på tre år, inklusive arbetstidsförkortning.

• En höjning av minimilönen till 14 000 kronor, som berör mycket få medlemmar.

Handels

• Treåriga avtal klara med detaljhandeln och partihandeln.

• Löneökningar med i genomsnitt 9 procent på tre år, enligt facket. 7,3 procent + 1,6 respektive 0,6 procent i allmänna tillägg, enligt arbetsgivaren. (enbart krontal nämns i avtalet, därav de olika sätten att räkna)

• Minimilönerna ska höjas med i genomsnitt 500 kronor om året.