I Lagen om Allmän försäkring (LAF) framgår det att sjuklön från försäkringskassan betalas ut från det datum löneavtalet skrevs under. Trots att ingen ska diskrimineras på grund av olika omständigheter finns detta kvar i lagen. Försäkringskassan har alltså ingen skyldighet att betala ut retroaktiv sjuklön så länge lagen är utformad som den är.