Några som anlitat Swede Serviceföretagen är bland annat landstinget i Stockholm, kommundelsnämnder i Stockholm, Södertälje och Norrtälje kommun.

Kommunalarbetaren skrev i nummer fem om hur de anställda i februari blev utan lön, när företagets tillgångar tillföll kronofogden.

Totalt har Swede Serviceföretagen undanhållit skatt och arbetsgivareavgifter på nära 16,8 miljoner kronor.

Nu har tingsrätten dömt ägaren för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll.
Ägaren har erkänt gärningarna men gjort vissa invändningar. Han har bestridit näringsförbudet.

Tre underentreprenörer som ägaren använde sig av har även blivit dömda. Chefen för Simace Städservice har dömts till två års fängelse och fem års näringsförbud. De ansvariga för Adriane International och Nagib Maskin till vardera ett års fängelse. De beläggs också med näringsförbud i fem år.

Ekonomichefen i Swede Serviceföretagen har dömts till tre års fängelse för att ha upprättat bokföring med oriktiga uppgifter. En annan anställd till två års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott, bland annat genom att avlöna svart arbetskraft.

Bolaget har betalat anställda på olika sätt. Några har fått ordinarie lön med skatteavdrag. Andra har fått lönerna kontant eller genom Simace Städservice. Sammanlagt rör det sig om cirka 150 personer.

Ägaren till Swede Serviceföretagen har i tingsrätten sagt att han började betala svarta löner därför att en av försäljarna hade räknat dåligt på uppdragen. Det blev för lite tid för att genomföra dem. Eftersom det aldrig skulle gå med normal arbetskraft var han tvungen att anlita svart arbetskraft.

Han hade själv haft en lön på 60 000 kronor i månaden år 2003.
Han har sommarhus, inköpt för 2,1 miljoner och bostadshus, värderat till 2,5 miljoner kronor.

Linda Wahlström städar på Täljegymnasiet i Södertälje. Hon var anställd av Swede Serviceföretagen och fick städa utan lön i februari. Linda Wahlström har nu genom konkursförvaltaren fått ut sin lön och är visstidsanställd av kommunen under två månader och får sedan söka anställning där.

Hennes tidigare arbetsledare har slutat.

De anställda som jobbat svart kommer inte att få något jobb.

Södertälje kommun bildar nu ett eget städbolag.