Projektet som startade förra året innebar att sex kvinnor blev projektanställda under två år. Under den tiden får de flera försök på sig att klara antagningsproven som så småningom krävs för vidare anställning. Hittills har fyra av de sex kvinnorna klarat kraven. Syftet är att genom förberedelse locka fler kvinnor till yrket som brandman.

Men Håkan Ask, sektionsordförande och den som skrivit under anmälan, menar att projektet är könsdiskriminerande eftersom det utesluter män. Han tycker dessutom att projektet konkurrerar ut den manliga personal som redan finns.

– Projektdeltagarna hoppar in på vikariat och oklara anställningar. Jag har inget emot kvinnor generellt men för mig är det obegripligt att inte personal som blivit övertaliga inom räddningstjänsten är de som får arbete.

Ken Henningson är brandchef på Malmö brandkår. Han påpekar att projektet inte på något sätt är kvoterande. Projektdeltagarna kommer att söka tjänster på exakt samma villkor som vilken brandman som helst. Att kvinnorna får förtur bestrider han bestämt.

– Vi har satt in de kvinnor som är godkända brandmän vid korttidssjukskrivningar, till exempel en dag. Då går det inte att sätta in folk som är övertaliga. För den gruppen krävs det längre satsningar.

I dagsläget finns det ungefär 5500 heltidsanställda brandmän i Sverige. Av dem är ett tiotal kvinnor. Ingen av dem arbetar idag på Malmö brandkår.