Under strejken förra våren beskyllde Kommunal och arbetsgivarna varandra för brott mot olika konfliktregler. Kommunal tyckte att arbetsgivarna missbrukade begreppet skyddsarbete, att de agerade som strejkbrytare när de till exempel låste upp grindar och delade ut post.

Arbetsgivarna pekade på att facket inte höll varseltiden 14 dagar när nya stridsåtgärder sattes in. Sen dess har en del av dessa tvister lösts lokalt, andra har förts till central nivå.

Nu har parterna enats om att avskriva alla tvister, vilket betyder att man inte fortsätter förhandla om enstaka händelser. I stället har arbetsgivarna och Kommunal bildat en arbetsgrupp som ska gå igenom erfarenheterna från konflikten och se om det finns enighet om hur reglerna ska se ut, och om de behöver förtydligas. Annika Örn och Lasse Thörn, ombudsmän och enhetschefer på Kommunals förbundsexpedition är Kommunals representanter. Arbetet ska vara klart den 30 september.