De flesta av oss mår bäst om vi har ett arbete och arbetskamrater som vi trivs med. Ibland uppstår dessvärre situationer på en arbetsplats, som kan leda till tråkigheter om ansvarig chef inte genast tar tag i problemen. Det framgår inte av din fråga om du nu är tjänstledig från arbetet. Om du är det finns åtgärder att ta till för att du ska må bättre och kunna börja arbeta igen. Arbetsgivaren har ett ansvar för att alla anställda mår bra och trivs på jobbet, så detta är en arbetsmiljöfråga, som också facket kan hjälpa dig med. Arbetsgivaren kan exempelvis anlita företagshälsovården, för att se över hur du kan återgå i arbete. Om du inte har din anställning kvar och är arbetslös skall du vända dig till arbetsförmedlingen. Också den har möjlighet att vidta åtgärder för att få dig i arbete.