En dansk studie på 120 patienter visade att ungefär hälften av dem som fortsatte att röka fick komplikationer efter höft- eller knäoperation. Av dem som slutade röka var motsvarande siffra 18 procent.

Studien ledde till att ortopediska patienter i Danmark numera får hjälp att sluta röka före en operation. Forskarna räknar med att samhället därmed spar cirka två miljarder kronor.

Nu har svenska forskare startat en liknande undersökning på ortopediska patienter samt gallstens- och ljumskbrockspatienter. Studien leds av epidemiologen och akutläkaren Johanna Adami vid Södersjukhuset i Stockholm.

1000 personer 18-75 år som väntar på operation eller opererats akut får hjälp att sluta röka. Dessa jämförs sedan med en lika stor grupp rökare som inte fått någon hjälp.
– Det här kan vara den största besparingsåtgärden i svensk sjukvård. Och det är något som vi faktiskt inte har brytt oss så mycket om inom vården tidigare, säger Johanna Adami till Dagens medicin.

Studien som ska pågå vid fem Stockholmssjukhus fram till 2006 bekostas av Folkhälsoinstitutet, Stockholms läns landsting och läkemedelsbolaget Pfizer.