– Anställningstrygghet gör anbuden dyrare. Det ställer vi inte upp på, säger styrelseordföranden Christer Nilsson (s).

Bussförarna samlade in 3 000 namn till stöd för kravet om anställningstrygghet vid årets upphandling. Kommunalarbetaren skrev i nummer 4/2004 om deras försök att påverka länstrafikbolagets anbudsvillkor.

Styrelsen lät sig inte bevekas. Christer Nilsson säger till Kommunalarbetaren att anställningstrygghet är en facklig fråga som inte upphandlaren ska lägga sig i.

Dessutom skulle kravet enligt honom göra anbuden dyrare. Bussbolagen skulle kompensera sig för tvånget att ta över sjukskrivna och annan oönskad personal.

– Vår styrelse och länstrafikens ägare ställer inte upp på kostnadsdrivande anbudsvillkor, säger Christer Nilsson.

Det uttalandet är sensationellt, tycker Olof Andersson som är sektionsordförande för bussförarna.

– Regering och riksdag säger att det är ett viktigt att få ner sjukskrivningarna. Men det ställer inte länstrafikens styrelse i Västernorrland upp på. Inte ens den socialdemokratiska ordföranden. Beslutet kommer att leda till att fler blir utslagna och arbetslösa vilket blir dyrare för samhället, säger han.

Olof Andersson är väldigt besviken över att länstrafiken inte stöder bussförarnas krav.

– Vi har verkligen försökt hitta lösningar för att vi slippa stå med mössan i hand och tigga om jobb när en ny entreprenör tar över, säger han.