Den 11 mars förgiftades sex arbetare i Arusha i Tanzania när de tvingades in i växthus som hade sprutats några timmar tidigare med otillåtna bekämpningsmedel.

Företagsledningen på Arusha Cutting Lmt, där man odlar rosor som säljs till Europa, hotade arbetarna med att de skulle förlora jobbet om de inte gick in i växthusen. Och när en av arbetarna senare sjönk ihop medvetslös, försökte ledningen förhindra att hon och flera andra som blev sjuka kom till sjukhus.

Företaget hävdar att medlet var Methomex 90 SP, ett medel som inte är tillåtet för annat än forskning, och som leverantören, ett israeliskt företag på plats i Tanzania (Balton Lmt) inte hade tillstånd att importera.

Detta företag skyndade sig också att undanröja alla spår av besprutningen. Eftersom företaget heller inte rapporterade olyckan till den myndighet som övervakar hanteringen av bekämpningsmedel, var det för sent att via blodprov kontrollera vilket medel det rörde sig om.

Ytterligare nio av arbetarna på företaget blev sjuka av besprutningen, med symptom som yrsel, kräkningar, huvudvärk och hosta.

Nu får det lokala facket stöd och hjälp att tvinga fram en undersökning av hur företagen och myndigheter agerat från flera internationella organisationer, bland annat nätverket PAN (Pesticid Action Network) som finns i alla världsdelar.

– Förgiftningsfallen måste komma fram, annars går det inte att motbevisa företagens påståenden om att de är ofarliga, säger Sven-Erik Pettersson, en av dem som medverkar i GPP, ett fackligt projekt för att sprida kunskap om bekämpningsmedel bland lantarbetarna i Afrika.