Anställningsformen timanställd finns inte i lag eller kollektivavtal, men många använder ändå begreppet timvikarie. Det betyder att du får nya arbeten vid varje tillfälle. Varje gång någon arbetsledare/arbetsgivare ringer och erbjuder dig arbete ska det faktiskt skrivas ett anställningsbevis och du ska få möjlighet att löneförhandla, det vill säga komma överens med arbetsgivaren om vilken lön du ska få för jobbet. Om du söker ett arbete eller någon ringer och erbjuder dig ett arbete, spelar det ingen roll om det ska pågå under en dag eller i två år, du har alltid rätt att säga nej! När arbetsgivaren ringer och undrar om du kan arbeta har du alltså vid det tillfället ingen anställning hos arbetsgivaren. Svaret på din fråga är att du har rätt att säga nej när de ringer och erbjuder dig arbete.