LO är oroligt för att arbetslösheten har stigit till sex procent och tror att den kommer att ligga kvar på den nivån även 2005.

— Det är oacceptabelt att hela nästa år ligga kvar på en sådan hög arbetslöshet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Vi måste få en politik som är inställd på att komma under fyra procents arbetslöshet inom en snar framtid, säger hon.

För att motverka detta vill LO att regeringen ska satsa på en konjukturstimulans i fem delar:

– Sänkta inkomstskatter med 13 miljarder som en kompensation för egenavgifterna. Det så kallade ”fjärde steget”.

– Ett sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för att förhindra uppsägningar.

Mycket viktigt anser LO, eftersom det väntar arbetskraftsbrist om några år på grund av stora pensionsavgångar.

– Öka andelen aktiva insatser i arbetsmarknadspolitiken med minst 20 000 personer.

– Satsa på ett nytt kunskapslyft med särskild inriktning på de industriorter som nu utsätts för nedläggningar.

– Ett nytt ROT-avdrag både för företag och privatpersoner.

LO har framförtdessa förslag till regeringen.

— Den politiska viljan verkar finns, säger LOs tredje ordförande Leif Håkansson. De förstår allvaret i läget. Men det är en fråga om pengar också, säger han.