Plötsligt blir köksskåpet städat, tvätten sorterad och det där tv-programmet verkar ju riktigt intressant…

Men till slut är du i gång. Och glömmer i bästa fall tid och rum, tills uppgiften är klar. Då har du lyckats koncentrera dig, en känsla som är nödvändig för ett lyckat resultat. Själv har jag just avslutat ledaren du kan läsa här ovan och känner mig just så upprymd som man gör när något som känts svårt är färdigt.

Vad är det då som behövs för att den där känslan ska infinna sig? Tomas Ljus, psykolog vid Göteborgs Universitet ger några råd (i Leva, mars 2004):

För att nå koncentration behöver vi ett mål eller en avsikt. Då kan vi samla ihop den psykiska energi som behövs. Målet hjälper oss att välja bort allt annat som stör.

Uppgiften ska ha tydliga regler och vi ska se resultat. Den ska vara lite utmanande, inte för lätt. Och vi ska förstås vara lockade att klara av den.

Det behövs tid, ostörd tid. Du kan inte bli avbruten gång på gång. Med för många yttre intryck och krav så splittras koncentrationen. Att ha ätit bra och sovit gott är också viktigt.

Skapa en mental bild av det du ska genomföra. Fantisera lite i förväg. Då hjälper hjärnan till och sorterar bort alla ovidkommande intryck. Och stå ut med ”uppförsbacken”. Det värsta hindret innan du kan koncentrera dig är ditt eget motstånd.