Det kanske låter som en saga. Men de trettiofem förståndshandikappade i Norsborgs gruppboende i Botkyrka har en personal som mår bra.

Varför? Jo, de bestämmer arbetstid och sin arbetsmiljö själva.

Det fick sjukfrånvaron att minska med 50 procent och dessutom fick alla anställda också betalt för sitt inflytande med ett extra påslag på lönen.

Norsborgs gruppboende består av sex enheter med 47 anställda. Fram till 2001 arbetade de enligt ett traditionellt schema med små möjligheter att påverka. Men så fick de en ny chef, Päivi Kabran som beslöt att vända den negativa utvecklingen.

Eftersom Botkyrka kommun ville kvalitetssäkra sina verksamheter satte man upp övergripande tydliga mål, som var möjliga att uppfylla.

Ett av dem var arbetstiderna. På Norsborgs gruppboende beslöts att pröva ”tvättstugemodellen”. Alla anställda fick anmäla vilka tider de helst arbetade. Sedan gick man gemensamt igenom önskemålen.

— Det blev mycket bättre än tidigare, säger Elisabeth San Martin, som också är fackligt kontaktombud för Kommunal. Jag trivs verkligen här, har varit på andra ställen tidigare och kan jämföra.

— Nu ska jag byta arbetsplats ett tag — men inom enheten. Det får vi göra, bara för att få omväxling. Det gör att man utvecklas som person.

— Vi sparade också pengar på kvalitetssäkringen och personalinflytandet, berättar Päivi. Så bra att vi vände 400 000 kronor i förlust till lika mycket i vinst.

På en vårdenhet finns det oftast många deltidstjänster. När en person som hade gått på 75 procent slutade, beslöt resten av personalen att dela på den vakanta tiden. Gruppboendet blev egentligen en person kort, men det fungerade utan att någon kände sig utsliten.

Kommunen har också satt upp målet att de anställda ska känna att de mår bra på jobbet. Målet är att 86 procent av alla ska känna att de trivs. Också här har Norsborgs gruppboende överträffat målet.

— Här trivs hela 97 procent av oss, säger Elisabeth San Martin. Och så blir det när ansvaret ligger på oss alla, att samtliga är delaktiga och har inflytande.

Det finns numera ett sätt att analysera trivseln. Metoden kallas ”Metaplan” och går ut på att alla samlas och på små lappar skriver ner sina önskemål. De sätts upp på en tavla och sedan prioriterar gruppen själva och planerar hur det ska förverkligas.

— Efter ett tag följer vi upp det hela för att försäkra oss om att vi gjort det vi planerat, och sedan tar vi nya tag igen. Ett system vi jobbar med kontinuerligt, säger Päivi.

Norsborgs gruppboende arbetar också med en kompetensutvecklingsplan där jämställdhet ingår. Det stöds av EU-projektet ”Växtkraft Mål 3” som bidrar med hälften av kostnaderna, ca 300 000 kronor.

— Det här jobbet är normalt kvinnodominerat, säger Elisabeth San Martin. Men hos oss jobbar 37 procent män och vår strävan är att jobbet ska fungera oavsett kön på de anställda.

Chefen Päivi Kabran kan alltså räkna in också ekonomiska vinster för kommunen med personalens inflytande.

— Men vi tycker att de anställda också ska tjäna ekonomiskt på det. Just för att vi har kunnat öka det goda totala resultatet — kvalitet, ekonomi, personalens trivsel och den sänkta sjukfrånvaron — har vi kunnat lägga på 350 kronor per person på månadslönen.

— Vi har också slutit ett avtal med kommunens simhallar om att vår personal ska få friskvård för bara halva priset. Normalt får var och en 500 kronor per person och år, men vi har gett dem dubbelt så mycket. Så nu får de fysisk träning helt gratis som egentligen kostar 2000 kronor om året. Träningen ingår i en plan som kallas ”Friska processer.”

Gruppboendet i Norsborg vann Botkyrka kommuns Kvalitetsutmärkelse 2003, Arbetsmiljöpris 2003 och Jämställdhetspris 2003. Totalt vann de 137 500 kronor som ska användas till en studieresa till Spanien för att hämta ny inspiration för all fast personal.