För en del blir sommarjobbet en besvikelse. Varje år hör ungdomar av sig till LO därför att det jobb de blivit lovade inte finns. Eller så är det på kortare tid eller har sämre villkor än vad som sagts från början. De som råkar riktigt illa ut skadar sig för livet utan att få en krona i ersättning.

Johan Ingelskog leder LO:s projekt med att hjälpa sommarjobbande ungdomar. Han säger att det även i år kommer att finnas en jourtelefon för de ungdomar som har frågor eller vill ha hjälp.

— Vi startar den 3 maj så att det går att ringa oss redan innan sommarjobbet börjar. Samma dag blir det också premiär för vår förbättrade hemsida för ungdomar. Där kommer att finnas nyttiga tips och svar på frågor om arbetsvillkor, säger han.

LO satsar även i år på uppsökande verksamhet. De ska på skolor, badstränder, gator, torg och arbetsplatser sprida information om sommarjobbande ungdomars rättigheter.

— Vi ska göra vad vi kan för att sommarjobbet blir så lyckat som ungdomarna har hoppats på, säger Johan Ingelskog. 

1 Kräv skriftligt anställningsbevis så snart som möjligt. I beviset ska stå när anställningen börjar och slutar, sysselsättningsgrad, arbetsuppgifter och lön.

2 Kontrollera att du är försäkrad på arbetet. Finns kollektivavtal är det inga problem. Men saknas kollektivavtal kan du vara utan skydd om du drabbas av en skada.

3 Kontrollera vad som är tillåtet att göra för ungdomar i din ålder. Bryter du mot dessa regler finns risk för att försäkringar inte gäller vid en skada eller olycka.

Du som är mellan 13 och 14 år får exempelvis arbeta högst sju timmar per dag eller 35 timmar i veckan. Du som är mellan 15 och 17 år får arbeta högst åtta timmar per dag eller 40 timmar per vecka.

Det är inte tillåtet för dem mellan 13 och 17 år att arbeta efter 22.00 på kvällen och före 06.00 på morgonen. De som är under 18 år ska inte ensamt ansvara för en kassa eller andra pengar på arbetsplatsen.

Andra regler som är viktiga att följa gäller arbetarskydd, säkerhetsutrustning och skyddskläder.

4 Arbeta inte svart. Då står du utan skydd eller rättigheter om något inträffar. Du tjänar också ekonomiskt på att arbeta lagligt. Det påverkar din sjukpenning och din framtida pension.

5 Kräv en skriftlig lönespecifikation varje gång du får en lön. Då kan du kontrollera att du fått rätt lön för det antal timmar du arbetat. Du kan då också hindra att lönen utbetalas svart till dig eftersom lönespecifikationen används som ditt underlag vid kontakten med skatteverket.

6 Begär jämkning hos skatteverket. Den som arbetar några månader under sommaren behöver inte betala lika mycket i skatt jämfört med en som arbetar hela året. Tjänar du mindre än 16 700 på ett år behöver du inte betala skatt.

7 Kontrollera att du får 12 procents
semesterersättning på lönen. Denna ersättning har du rätt till varje gång du får lön eller som ett engångsbelopp när du slutar.

8 Begär arbetsgivarintyg när du slutar din anställning. Intyget ska beskriva dina arbetsuppgifter och arbetsgivarens omdöme om dig. Du kan ha nytta av intyget när du
i framtiden söker nya jobb.

9 Bra länkar på nätet: LO:s hemsida för ungdomar når du på www.lo.se/ung, skatteverkets ungdomssida hittar du på www.skatteverket.se/ungarbetsmarknadsstyrelsen finns på www.ams.se och arbetsmiljöverket når du på www.av.se

10 Du kan också ringa LO:s hjälptelefon 020-56 00 56. Den är öppen från 3 maj.

11 Du kan också vända dig till Kommunal eller något annat LO-fack om du har frågor om dina rättigheter eller vill ha hjälp med att försvara dessa mot arbetsgivaren.