Det stämmer, att det inte finns någon lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid när du beviljats vårdbidrag. Bidraget är en ersättning som försäkringskassan betalar ut vid vissa tillfällen, men det finns ingen koppling mellan förälderns arbete och rätten att få vårdbidrag. Bidraget är kopplat till det enskilda barnet. Hur föräldern/föräldrarna löser arbetssituationen får man sedan komma fram till från fall till fall, men arbetsgivarna tar oftast hänsyn till hur man har det. Det är alltså upp till arbetsgivaren att gå med på förkortad arbetstid för dig.

Det finns i och för sig en lagstadgad rätt att förkorta arbetstiden, men bara när man under en period vill gå ned i arbetstid för att sedan återvända till heltidstjänst. När arbetstidsförkortningen inte är lagstadgad bör du också veta att du inte ska skriva på ett nytt anställningsbevis med lägre sysselsättningsgrad. Om du gör det, löper du nämligen risk att inte få tillbaka din heltid när vårdbidraget upphör!