De internationellt kända epidemierna Galna ko-sjukan, SARS och fågelsjukan som drabbat både djur och människa har fått svenska Jordbruksverket att fokusera på riskerna.

Genom den nya organisationen lyfter verket ännu tydligare fram fodersäkerheten, beredskapen för sjukdomar och riskanalyser på djurområdet.
Dessa områden är en viktig grund för att kvalitetssäkra foder- och livsmedelskedjan och stärka konsumentskyddet.