Mariamma (Björnen) är en förtjusande liten bok om en ung kvinna som är både indiska och småländska. När hon var fyra år adopterades hon från ett barnhem i Indien. Nu 30 år senare har hennes goda vän Christina Åsbäck skrivit om Mariammas uppväxt. Hon beskriver känslor och reflexioner som om hon själv vore Mariamma/Anna. Eftersom huvudpersonen själv har läst och godkänt Christinas text, så den är att lita på. Boken är litet rörig, men den är läsvärd som ett dokument om en adopterad ung kvinna.