Industriavtalen, som blev klara på torsdagen, blir också mer eller mindre vägledande för Kommunals 14 olika avtal på den privata sidan som håller på att omförhandlas under våren.

— Det påverkar alla. Det blir en mall för avtalen på svensk arbetsmarknad, säger Christer Thilén.

Någon analys har Kommunal inte gjort ännu och Christer Thilén vill inte värdera industriavtalen.

Detta innebär industriavtalen, i korthet, för medlemmarna i LO-förbunden Metall, Pappers och Industrifacket:

• Treåriga avtal

• Löneökningar med i genomsnitt 7,3 procent på tre år, varav 0,5 procent ligger i en arbetstidsförkortning. Fördelningen är olika för varje förbund. För i år innebär det genomsnittliga löneökningar på mellan 2,2 och 2,5 procent.

• Vissa av industriavtalen innehåller individgarantier och andra inte. I Pappers avtal med Skogsindustrierna finns till exempel en individgaranti på 800 kronor utspritt på de tre åren.

• Det ser också olika ut vad gäller kraven om lägstlöner. Det finns till exempel ingen särskild satsning på de lägsta lönerna för Pappers medan Metall och Industrifacket har det på olika sätt.

Grovt räknat, om Kommunal skulle få igenom ungefär motsvarande avtal, så ger ett avtal på 2,4 procent på ett år omkring 400 kronor i löneökning i genomsnitt för den som tjänar omkring 16 000 kronor. Det är strax över de krav på en garanterad löneökning på 350 kronor räknat på heltid som LO-förbunden krävt.

De övriga LO-kraven, även Kommunals, innebär ett löneutrymme på minst 650 kronor eller lägst 3,2 procent i genomsnitt på avtalsområdet.

I slutet av mars träffar Kommunal bland annat den största privata arbetsgivarorganisationen på vårdområdet, Vårdföretagarna.

En annan arbetsgivarorganisation, Arbetsgivaralliansen, har redan gjort upp med tjänstemännen inom vård och omsorg i ideella organisationer. SKTF:s avtal med Arbetsgivaralliansen är tvåårigt och ger ett lägstutrymme för löneökningar på 2,25 respektive 2,0 procent. Även Kommunal träffar Arbetsgivaralliansen nästa vecka.