Kommunals regionala skyddsombud i Västerbotten, Lars-Gunnar Andersson, larmades till Nordmalings ridklubb. Personalen hade kommit till jobbet på morgonen och funnit att det bara var nio grader varmt i personalutrymmena och varmvatten saknades.

I samråd med arbetsmiljöinspektionen stängdes därför arbetsplatsen. Personalen fick gå hem och där ska de stanna tills bristerna är åtgärdade.

Enligt Västerbottens folkblad sades samtliga anställda upp i höstas. De två som fortfarande finns kvar i stallet, Örjan Mattsson och Egon Ledström, hävdar att ledningen provocerat dem i ett halvår. Lönerna har inte betalats ut i tid och värme och varmvatten har varit avstängt från och till. De har också fråntagits alla meningsfulla arbetsuppgifter.

— Låsen byttes ut så vi inte kom åt våra verktyg. Vi får heller inte ge hästarna hö, de tror vi ska stjäla höet, säger de till Folkbladet.

Ridklubben har en tid haft dålig ekonomi och en interimsstyrelse tillsattes för att få ordning och ordföranden Roland Lindgren säger att han då varit tvungen att använda ”hårda nypor” för att rädda klubben. I fortsättningen ska ridverksamheten drivas med hjälp av ”ideella krafter”, dvs. oavlönad arbetskraft.