Projektet ”Plus alla” påbörjades i november 2002 och ska hålla på i tre år. Det riktar sig till alla undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten i Malmöstadsdelen Limhamn-Bunkeflo.

Syftet är att minska sjukskrivningar och förtidspensioneringar samt göra jobb i hemtjänst attraktivare. Man vill också lägga grund för en modell för friskvård som kan fungera efter projekttidens slut.

I starten deltog 51 av 57 anställda. Efter ett år hade några slutat och andra börjat så att totalt 61 personer deltog. Alla fick göra en hälsoprofil och svara på frågor om hälsa och motionsvanor. Avsikten var att sätta igång tankeprocessen: att träning och hälsa hör ihop.

Deltagarna fick välja mellan ett stort antal aktiviteter att bedriva under sammanlagt tre timmar av sin arbetstid.

45 personer hade tränat ytterst lite före projektet. Bara 14 hade tränat regelbundet på sin fritid, den siffran hade efter ett år stigit till 25. Andra positiva effekter var att 21 personer hade gått ner i vikt, elva hade lagt om sin kost och tre hade slutat röka.

”Plus alla” är ett samarbete mellan Malmö stad och Arbetslivsinstitutet som utvärderar kontinuerligt fram till november 2005.

Läs hela rapporten: www.arbetslivsinstitutet.se