Kommunal har i flera år krävt en lag om rätt till heltid. Trots att förbundet har haft stöd av socialdemokratiska partikongresser har regeringen valt att passa i frågan.

Trots ständiga löften om kommande utredningar har inget hänt. Nu är tålamodet slut hos Ylva Thörn.

— Trots att socialdemokratiska politiker säger sig stödja vårt krav fyller de ständigt på med fler deltidsanställda. Det krävs tydligen en lag för att få ett slut på detta. Det är en jämställdhetsfråga och en ungdomsfråga, säger hon.

När Hans Karlsson i veckan träffade de arbetsmarknadsansvariga i Kommunals avdelningar sa han dessa inte skulle hoppas på en lag som tvingar arbetsgivare att anställa på heltid. En sådan lag skulle inskränka arbetsgivarnas arbetsledningsrätt, vilken inte regeringen vill ta en strid om i denna fråga.

Den utredning som han lovar ska tillsättas i vår ska istället titta på vad som är möjligt, förutom tvingande bestämmelser. Men det vill Ylva Thörn ändra på.

— Det är inte konstruktivt av Hans Karlsson att redan nu utesluta tvingande bestämmelser. Det måste vara med i utredningen. Den får väl istället titta på möjliga undantag från en sådan tvingande regel, säger Ylva Thörn.

Kommunal tänker nu ta strid om hur direktiven för utredningen ska se ut.

— Om en månad har socialdemokraterna sin tillväxtkongress. Då ska vi ta upp frågan. Hans Karlsson ska också förbereda sig på ständiga uppvaktningar från oss tills vi är överens om vad som ska utredas, säger Ylva Thörn.