Det var i somras som smittan upptäcktes hos en vårdtagare som då vårdades hemma. Att provresultaten för de sammanlagt tre smittade undersköterskorna dröjt beror på att de inte fick vare sig positiva eller negativa resultat första gången testet utfördes. Då måste det gå en tid innan man gör nästa test för att få säkra resultat.

Hittills har 111 personer testats. Eftersom vårdtagaren fått vård såväl hemma som på boende är en stor del av personalen inom äldreomsorgen inblandade.

– I dagsläget vet vi inte om det är fler smittade. Alla har inte haft direkt kontakt med den här vårdtagaren, men att alla testas ser vi som en säkerhetsåtgärd, säger Kerstin Runesson, biträdande huvudskyddsombud på sektion 12 Karlskrona.

TBC kan vara svår att upptäcka. Vårdtagaren i Karlskrona hade åkt in på lasarettet vid flera tillfällen och då fått diagnosen lunginflammation.

– Tydligen kan lunginflammation och tbc förväxlas vid vanlig röntgen. Sedan kan smittan blomma upp hos äldre där den legat latent om man får cortison mot en annan sjukdom, berättar Kerstin Runesson.

Hemtjänstgruppen där det tre undersköterskorna jobbade har haft flera möten sedan det första fallet blev känt. En kurator har också varit inkopplad. Informationen om smittor hos vårdtagare får inte stanna hos biståndsbedömare eller distriktssköterskor, menar Kerstin Runesson.

– Innan vårdtagaren kommer hem ska hemtjänstpersonalen veta vad personen har för smitta. Det finns fortfarande en syn på hemtjänstpersonal att de bara går hem och städar hos folk. Men de bedriver kvalificerad sjukvård idag. Landstinget måste börja ta hemtjänsten på allvar.

Förvaltningsledningen i kommunen jobbar nu med att förbättra OVK, obruten vårdkedja. De tre undersköterskorna har inte insjuknat i TBC, utan utvecklat antikroppar. De medicineras och kan inte föra smittan vidare.