Regeringens åtgärdspaket inför EU-utvidgningen är tudelat. Å ena sidan poängterar migrationsminister Barbro Holmberg att regeringens förslag är ett sätt att motverka ett A- och B-lag på arbetsmarknaden. Å andra sidan säger hon att risken som kan uppstå om Sverige öppnar gränserna för arbetstagare är att de arbetar få timmar och sedan ”exporterar hem bidragspengar”.

— Utan övergångsregler skulle vi bli bakbundna till en lagstiftning som kan få helt orimliga konsekvenser. Det är inte rimligt att jobba tio timmar i veckan och sedan exportera bidragspengar till hemlandet. Vi välkomnar arbetstagare från de nya medlemsstaterna, men när de kommer är det viktigt att de har ett arbete och en lön de kan leva på, säger Barbro Holmberg.

Regeringens förslag till övergångsregler handlar främst om krav på arbetstillstånd för de nya EU-medborgarna. Tillståndet ska sökas från medborgarnas hemland och garantera lön och skydd enligt kollektivavtal och med en arbetstid som den anställde kan försörja sig på. Efter tolv månaders arbete har arbetstagarna fullt tillträde till den svenska arbetsmarknaden och behöver inte längre arbetstillstånd.

— Men ser vi att det blir för stora problem återinför vi arbetsmarknadsprövning, säger Barbro Holmberg.

För säsongsarbetare kommer reglerna inte att förändras, kvotsystemet behålls och länsarbetsnämnderna fortsätter handlägga arbetstillstånden.

Därutöver presenterade arbetslivsminister Hans Karlsson ett antal åtgärder för att rusta arbetsmarknaden inför en fri rörlighet för arbetstagare. Förslagen är i princip desamma som LO:s ”åtta punkter”, vilka LO har fört fram som krav till regeringen inför utvidgningen. Det handlar om att utöka kontrollen vid utfärdandet av f-skattsedel och av dem som redan har den, om att fackföreningarna ska få möjligheten att kontrollera löner och anställningsvillkor på företag där det finns kollektivavtal men saknas medlemmar, att huvudentreprenörer blir ansvariga för att underentreprenörer betalar skatter och avgifter, och att bemanningsföretagen blir föremål för auktorisation.

Dessutom kommer det svenska välfärds- och socialförsäkringssystemet att ses över under de två åren med övergångsregler. Det handlar om begränsningar av rätten till olika bidrag.
För att regeringens förslag om krav på arbetstillstånd för de nya EU-medborgarna ska träda i kraft krävs en majoritet i riksdagen. Flera partier är kritiska till förslaget och det är osäkert om det kommer att få det stöd som krävs.