Inför årets löneförhandlingar i Orsa kommun kommer inte oorganiserade kommunanställda, eller medlemmar i fackförbund som inte har avtal eller hängavtal att få ta del av eventuell retroaktivitet efter avslutade förhandlingar.

Det har kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa beslutat.

Retroaktivitet innebär att den anställde får ny lön redan från det datum då avtalet löpte ut.

Förhandlingarna med de oorganiserade anställda hålls efter det att förhandlingarna med de stora facken, däribland Kommunal, slutförts.

Lönerna kommer även i fortsättningen att vara individuella.
Det är bara retroaktiviteten som påverkas till förmån för dem som tillhör ett fackförbund som kommunen tecknat avtal med.

Kritik har riktats från borgerligt håll i Orsa som anser att arbetsutskottets röda majoritet vill bestraffa de oorganiserade som bara utnyttjar sin fria organisationsrätt.

Är inte detta diskriminering?

— Nej, säger Jenny Levander, jurist på LO Rättsskydd. Det låter inte som något lagbrott. Diskrimineringslagen omfattar kön och ras, etc. och inte anställda som frivilligt valt att inte tillhöra facket.

— Det här är en förhandlingsfråga mellan parterna, säger hon.