Jonas Kempe från Swebus sätter igång tidtagaruret. Sekunderna tickar när bussföraren Janne Abboud genomför momenten på checklistan. Swebus vill veta på sekunden hur lång tid allt tar.

— Vi gör inte det här för att spara pengar, säger Jonas Kempe, projektledare på Swebus för tidsstudierna.

— Bakgrunden är att man ser på inställelsetiden väldigt olika runtom i landet. Det är ofta en källa till diskussion. Det finns en väldig styrka om vi har en gemensam mätning, säger han.

Swebus mål var att ha en riksnorm för hur lång inställelsetiden ska vara över hela landet. Därför hade företaget, i förhandlingar med Kommunal, satt ihop en checklista med en mängd moment som varje bussförare ska göra när han kommer till jobbet på morgonen. Där finns punkter som ”hämta környckel”, ”kontrollera postfack” och ”skylta buss”. Moment som företaget alltså klockar för att få en tid på hur lång tid det egentligen tar innan bussen rullar i trafik.

Facket befarade att inställelsetiden skulle bli för kort. Det skulle resultera i att bussföraren måste göra en del av momenten utanför arbetstiden, alltså gratis.

Efter mätningen på Ekerö förhandlade Swebus och facket igen. Kommunal sa nej till en gemensam riksnorm för inställelsetiden.

Det innebär att Swebus nu ger upp arbetet med en sådan riksnorm, i stället söker man lokala överenskommelser på varje garage. Man fortsätter dock arbetet med en riksnorm för säkerhetskontrollen.

Säkerhetskontrollen är en viktig del av tidsstudien, och har därför fått en egen checklista. Den innehåller 29 moment som ska kontrolleras innan bussen är körsäker.

Swebus har rest land och rike runt och klockat bussförare, man har bland annat varit i Katrineholm och Karlstad. Vid en förhandling med Kommunal kom man dock fram till att mätningarna skulle göras om. Bakgrunden till det var bland annat att facket tyckte att momenten gick alldeles för fort.

Kommunalarbetaren var med när mätningarna gjordes vid Swebus bussgarage på Ekerö utanför Stockholm.

En trappa ner från kontorsrummet, där Jonas Kempe sitter och talar om de många fördelarna med tidsstudien, ligger fikarummet. Där är tongångarna inte lika positiva.

— Om allt funkar är det väl bra. Men det är inte ofta det är så, säger bussföraren Tomas Svensson.

Vad händer till exempel om en glödlampa måste bytas? Då spricker ju hela tidsschemat, konstaterar han och hans kolleger, när de diskuterar arbetsgivarens nya idé över pappersmuggarna med starkt kaffe.

Också facket är kritiskt.

— Det känns så gammaldags, säger Christina Wanngård, som är Kommunals klubbordförande på Ekerögaraget.

Hon är också kritisk till att checklistan delar upp arbetet på ett sätt som man vanligtvis inte utför dem:

— Tiden är uppdelad i så många hundradelar så vi vet inte vad vi gör snart, suckar hon.

— Det här övergav väl övriga arbetsmarknaden på 60-talet? säger Dan Arleborg, skyddsombud på Ekerögaraget. Han står och huttrar i minusgraderna och ser på när Jonas Kempe klockar de olika momenten på checklistorna.

— Det känns som om de hittade det här i nån gammal dammig dokumentkällare nånstans, säger Dan.

Han tvivlar på att tidsstudierna kommer att innebära någon skillnad i praktiken.

— Och det rimmar dåligt med Swebus prat om att säkerheten alltid ska gå först. Jag hoppas att man också kommer att tillföra resurser så att det fungerar.

Janne Abboud är en av bussförarna från Ekerögaraget som genomför de olika momenten till Swebus tidtagarur.

Han är kritisk till att det inte finns någon bufferttid inlagd i tidsstudien. Precis som kollegerna i fikarummet undrar han vad som händer om något strular.

Jonas Kempe värjer sig mot kritiken.

— Det är alltid en fråga hur mycket bufferttid man ska lägga in, säger han, och menar att arbetet i verkstaden måste vara så bra skött att strul sällan ska kunna inträffa. Det gäller att flytta problemen så långt från körstarten som möjligt.

Janne är inte den ende som klockas. En annan bussförare är med, han har rest runt med Swebus över landet och mätt inställelsetid och säkerhetskontroll. Han vill vara anonym.

— Jag vill inte betraktas som en svikare av mina arbetskamrater, säger han.

För tidsstudiemätningen är känslig, därom råder inget tvivel. Och inget annat av landets större bussbolag har någon liknande tidsstudie på gång, det visar en rundringning som Kommunalarbetaren gjort.