För ett år sedan träffade Hans Karlsson de arbetsmarknadsansvariga i Kommunals avdelningar. Då lovade han att det skulle bli en utredning om en lag om heltid för de anställda som vill ha det.

I Kommunalarbetaren sa han då att direktiven till utredningen var klara. De fanns i hans portfölj.

Men trots detta har inget hänt. På onsdagen träffade de arbetsmarknadsansvariga Hans Karlsson på nytt. Och de ville ha besked, när kommer utredningen och lagen.

— Jag kan bara lägga mig på rygg och erkänna att vi har prioriterat annat. Men i vår kommer det att bli en utredning, svarade arbetslivsministern.

Till Kommunalarbetaren säger han denna gång att direktiven ännu inte är klara. Trots att han påstod att de fanns i hans portfölj redan för ett år sedan.

— De blir inte klara förrän regeringen har godkänt dem. Innan dess får du inte se dem, förklarade han.

Hans Karlsson vill tona ned förväntningarna på vad en sådan utredning kan leda till. De arbetsmarknadsansvariga fick höra att det inte kommer att bli någon tvingande lag om heltid som de kanske hoppas på.

Hans Karlsson sa även att en sådan lag skulle inskränka arbetsgivarens arbetsledningsrätt, liksom förslagen som presenteras senare i vår om en tidsgräns för tillfälliga anställningar och att ändra uppsägningsreglerna för de föräldralediga.

— Vi kommer därför att få mycket mothugg för dessa förslag till lagändringar, förklarade han.

Hans Karlsson vill inte hålla med om att det är rädslan för mothugg som har fått regeringen att avstå från ett lagförslag om heltid. Att det har varit så viktigt att få igenom de ändrade reglerna vad gäller arbetsgivarens ansvar för sjukskrivna och arbetsskadade att allt annat som kan reta upp näringslivet får vänta.

— Nej, men regeringen får akta sig för att störa relationerna mellan kollektivavtalsparterna. Vi måste också tänka på att våra förslag inom arbetsrätten har en sådan legitimitet att dessa inte rivs upp av en eventuell kommande borgerlig regering, säger han.

Men Hans Karlsson håller med om att inget av de borgerliga partierna, i alla fall ännu, har förklarat att de ska riva en lag om att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.

De arbetsmarknadsansvariga fick också höra att förslagen om kortare arbetstid har lagts i malpåse. De kan tas fram tidigast när regeringen har nått målet om att antalet sjukskrivningsdagar har halverats fram till år 2008. I annat fall klarar Sverige inte behovet av ökad tillväxt enligt Hans Karlsson.

Regeringen tänker inte heller rätta sig efter EU-kommissionen krav om att senast 1 juli införa EU:s arbetstidsdirektiv. Ett sådant lagförslag kommer inte att presenteras i tid så att riksdagen hinner anta en lag inom den tidsgräns kommissionen satt upp.

— Det lagförslag vi senare presenterar kommer inte att innebära så stora förändringar. Det ska vara möjligt att genom kollektivavtal göra undantag från vad arbetstidslagen säger.
Finns redan sådana avtal, och det har Kommunal, är det bara att fortsätta arbeta som nu, förklarade Hans Karlsson.