Det här ska du använda om du jobbar bland kända och/eller okända smittor:

• handskar (kastas direkt efter användning)

• handdesinfektion

• skyddsrock eller plastförkläde (kastas direkt efter användning), ibland munskydd, andningsskydd, skyddsglasögon eller visir och hårskydd

Det här ska du undvika:

• ringar och armband

• långa naglar och nagellack

• nariga och torra händer

• långärmade tröjor (man ska kunna sprita händer och underarmar)

Källa: Handbok för hälso- och sjukvård, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.