Studien, som finansierats av försäkringsbolaget AFA, tyder på att kognitiv beteende terapi kan hjälpa mot sömnlöshet. Studien visar också att arbetet påverkades negativt av sömnlösheten.

136 personer med sömnbesvär delades in i två grupper. Den ena gruppen fick delta i sex sessioner med kognitiv beteendeterapi, den andra fick endast information om hur man kan förbättra sin sömn.

Efter ett år hade 64 procent i den grupp som fått terapi förbättrat sin sömn mot 35 procent i kontrollgruppen.
De 136 plockades ut bland 3000 personer 20-60 år som fått svara på en enkät om sin sömn.

Rapporten finns på www.afa.se