Frågeformuläret ”Jämställdhet och hälsa” har gått ut till alla avdelningar och sektioner.
Tanken är att kommunalare ska kräva svar från arbetsgivare och politiker på frågor som rör jämställdhet i arbetslivet.

I häftet finns frågor om hälsa, sjukskrivningar, arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön. Frågor som ser olika ut beroende på kön.

Ett exempel är att inom yrken som domineras av kvinnor ligger lönerna cirka femton procent lägre än yrken där män är i majoritet. Ett annat är att sysselsättningsgraden är 95 procent bland Kommunals mansdominerade yrken, medan den ligger på 79 procent inom de kvinnodominerade.

– Vi tycker det känns viktigt att göra de här frågorna synliga. De försvinner så lätt i tider av nedskärningar, säger Maria Hansson ordförande för sektion 22 som varit med och skickat ut frågorna till samtliga förvaltningschefer i kommunen.

Syftet med formuläret är att kräva förändring. Svaren kommer att samlas in och sammanfattas av Kommunal centralt.

– Vi tror att svaren kommer att stärka oss i vår argumentation. I valrörelsen hör vi alltid hur politiker lovar förbättringar för dem som jobbar inom Kommunals områden. Nu får vi en möjlighet att syna det de lovat, säger Birthe Josephson ombudsman på förbundskontoret.

Varför genomför ni inte en manifestation dagen till ära?

– Vi försöker komma åt de strukturella orättvisorna på det här sättet. Bättre förutsättningar för arbete är grundbulten för mångas möjligheter. Det är en tråkig variant, men väsentlig, menar Birthe Josephson.