Män och kvinnor lever i skilda världar i arbetslivet. Det har länge pratats om skillnaderna men utvecklingen går framåt väldigt långsamt. Så inledde Wanja Lundby -Wedin presskonferensen om arbetarkvinnors villkor i arbetslivet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

LO vill med siffror och fakta visa på de ojämlika förhållandena i arbetslivet. Samtidigt har LO tagit fram underlag som kan användas för att förbättra arbetsförhållanden. Det finns fyra hörnstenar för att villkoren på arbetet ska bli bättre för arbetarkvinnorna. Det handlar om trygga anställningar, rätten till heltid, arbetstiderna och frihet i arbetet, menar LO.

Båda tillfälligt anställda och anställningar vid behov har ökat de senaste 20 åren. Bland kvinnor mellan 25-29 år har tidsbegränsade anställningar fördubblats sedan 1990 och är idag på nästan 30 procent. Otrygg anställning leder till ekonomiska svårigheter, möjligheterna att påverka sina livsval blir svårare. Det blir också svårt att hävda sina rättigheter på arbetsplatsen.

Idag arbetar 115 000 LO-kvinnor mindre än vad de själva vill, det betyder att inkomsterna blir lägre än vad de skulle ha varit. Trots att andelen heltidsanställningar har ökat de senaste fem åren är ofrivilligt deltidsarbete ett problem. Därför måste regeringen lagstifta om rätten till heltidsanställningar, säger LO.

Att nästan hälften av alla LO-kvinnor har obekväma och oregelbundna arbetstider är tydligaste mätaren på hur klass men också kön präglar arbetslivet. LO har jämfört sina siffror med SACO:s medlemmar, resultatet är slående. 45 procent av LO-kvinnorna arbetar på kvällar och nätter. För kvinnorna i SACO är det fem procent.

Vad det gäller friheten att kunna påverka sin arbetstid och arbetsvillkor har LO-kvinnorna de sämsta förutsättningarna vilket påverkar inte minst hälsan. Att arbetare i mycket högre grad är förtidspensionerade och får sjukbidrag är ett tydligt bevis på de ohållbara villkoren, menar LO.

– Genom att lagstifta bort det ofrivilliga deltidsarbetet och de dåliga anställningsvillkoren kommer kvinnorna en bit på vägen. Vi vill också ha förkortning av arbetstiden med fem dagar per år. Dessutom måste bemanningen öka på de arbetsplatser där det är tight. En delad föräldraförsäkring ger större ansvar till båda föräldrarna, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Men det är också viktigt att få in arbetarkvinnors villkor i debatten. Regeringen måste ha ett helhetsgrepp om arbetarkvinnors villkor i arbetslivet och koppla dem till jämställdhetsfrågor.