Någon gemensam praxis finns inte idag. Varje läkare utvecklar sin egen. Det är ofta svårt för läkarna att bedöma om sjukskrivning är bästa åtgärden eftersom de inte vet tillräckligt om patienternas arbete. Det gör att patientens önskan om att bli sjukskriven spelar en stor roll.

De läkare som Socialstyrelsen har haft kontakt med inför projektet anser sig ha dålig tillgång till psykologer och kuratorer. De anser också att det är svårt att få kontakt med tjänstemännen på Försäkringskassan.

Socialstyrelsen ska nu titta på hela sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, vilka kontakter som tas och hur olika instanser samarbetar.

(Källa: Dagens medicin)