”Jag bryr mig inte om vad de gör i sängkammaren, bara jag slipper veta”. Så kan många tänka och säga om homo- och bisexuella. Därmed glömmer man bort att det handlar om kärlek och förhållande mellan två människor. Och om allas lika värde.

— Homo- och bisexuella finns i arbetslivet. På en arbetsplats handlar det till exempel om att kunna tala öppet om vad man har gjort i helgen. Eller vem man har köpt huset tillsammans med utan att känna sig tvungen att ljuga eller vara helt tyst. Att delta i det sociala samtalet på lika villkor är en arbetsmiljöfråga i högsta grad.

Det säger Anette Sjödin på RFSL ( Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande) som driver projektet Homo- och bisexuella inom omsorgen. Kommunal är del i projektet likaså LO och SKTF. Kommunal har åtagit sig att hjälpa till och kommer som aktiv part jobba för att motarbeta attityder och fördomar. Projektet har även fått pengar från EU:s Equal-program.

Just nu ligger möjligheten att vara öppen om sin sexualitet på den enskilda. Det borde i stället vara en fråga för facket och arbetsgivaren, menar Anette Sjödin.

— Vi vill öka kunskapen genom information och utbildning. Få igång en diskussion och dialog. Det är viktigt att kommuner kommer igång med utbildning av sin personal. Vi vill också utveckla forskningen. Om vi ska få ökad kunskap måste vi också veta hur det ser ut i arbetslivet för homo- och bisexuella.

Arbetslivsinstitutet har fått i uppdrag att ta fram sifferfakta genom en stor enkätundersökning. Karlstad universitet har gjort långa intervjuer med homo- och bisexuella inom olika yrkesgrupper. Nu har projektet tagit fram utbildningsmaterial som kan användas av alla; arbetsgivare, arbetstagare och facket. Med hjälp av en kursbok, en video eller cd-rom kan man se fem scener ur olika yrkessituationer spelas upp. Man ska sedan diskutera om det stämmer med den egna arbetsplatsen och hur man kunde har gjort i stället. Det handlar om att lära sig att kunna se vad fördomar går ut på och hur de kan förändras.

— Vi har en lagstiftning som säger att ingen får diskrimineras. Lagen är viktig, men den gör inte så att det blir automatiskt bra på jobbet för alla. Den mänskliga rättigheten, rätten att bli sedd som den man är handlar om människovärde och respekt. Det är egentligen det viktigaste motivet till varför facken ska jobba med den här frågan, säger Anette Sjödin.

Så här synliggör du homo- och bisexuella på arbetsplatsen:

• Tänk på att vara öppen i sinnet när en ny arbetskamrat kommer.

• Respektera om personen inte vill berätta om sin sexuella läggning.

•Deklarera din egen fördomsfrihet.

• Säg ifrån när någon drar homoskämt eller talar nedsättande om homo- eller bisexuella.

• Kom ihåg att ansvaret för att vara öppen är allas. Men ingen ska tvingas till öppenhet.